ul. Żyzna 13 G, 42-200 Częstochowa, tel./fax: +48 /034/ 369 71 28,  369 71 29,  365 00 61,  365 01 31
PPU SURMAT spoločnosť s r. o.
sa zaoberá spracovávaním oceľového a liatinového šrotu a v tomto obore patrí k najväčším podnikom južného Poľska. Okrem toho je potentátnym obchodným partnerom v odvetví drobných oceľových triesok. Náš priemerný mesačný obrat je na úrovni 20 tisíc Mg
Pracovníci podniku, ktorý bol založený v roku 1994, ako aj  kooperačne spolupracujúce firmy, majú dlhodobé skúsenosti a vysoké kvalifikácie pre obchod nie len oceľovými výrobkami ale aj šrotom. Naším zákazníkom garantujeme rýchlu, zručnú a odbornú obsluhu.
Firma má svoj vlastný závod na spracovanie šrotu.
MÁME VLASTNÉ:
- špecialne wykládkové zariadenia
- moderné cestné dopravné prostriedky
- špeciálne kontejnery, ktoré môžeme prepožičať /depozit/
- vlastnú železničnú vlečku
PREDSTAVENSTVO FIRMY:
Ing. Włodzimierz Satalecki
Piotr Pieniążek
Ing. Marek Rousseau
Predseda Podpredseda Podpredseda
Spolupráca s našou firmou – dokonalý výber –
výmerné finančné výsledky.
POZÝVAME VÁS K NAVIAZANIU SPOLUPRÁCE!
Spoločnosť je zapísaná v registri KRS poz. 97920
Základné imanie - 600.000.00 zl
IČO : 150941982 DIČ : 573-00-35-048