Żyzna Straße 13G, 42-200 Częstochowa, tel./fax: +48 /034/ 369 71 28 i 29,  365 00 61,  365 01 31