ul. Żyzna 13 G, 42-200 Częstochowa, tel./fax: +48 /034/ 369 71 28,  369 71 29,  365 00 61,  365 01 31
PPU SURMAT společnost s r. o.
se zabývá zpracováváním ocelového a litinového šrotu a v tomto oboru patří k najvětším podnikům jižního Polska. Kromě toho je potentátním obchodním partnerem v odvětví drobných ocelových třísek. Náš průměrný měsíční obrat je na úrovni 20 tisíc Mg.
Pracovníci podniku založeného v roku 1994, jako i  kooperačně spolupracující firmy, mají dlouhodobé zkušenosti a vysoké kvalifikace pro obchod ne jenom ocelovými výrobkami, ale taky šrotem. Naším zákazníkům garantujeme rychlou, zručnou a odborní obsluhu.
Firma má svůj vlastní závod na spracování šrotu.
MÁME VLASTNÍ:
-speciální vykládkové zařízení
-moderní silniční dopravní prostředky
-speciální kontejnery, které můžeme propůjčit
-vlastní železniční vlečku
PŘEDSTAVENSTVO FIRMY:
Ing. Włodzimierz Satalecki
Piotr Pieniążek
Ing. Marek Rousseau
Předseda Podpředseda Podpředseda
Spolupráce s naší firmou – dokonalý výběr –
výměrné finanční výsledky.
ZVEME VÁS K NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE!
Společnost je zapsaná v reg. Sro PL: KRS poz. 97920
Základní kapitál - 600.000.00 zl
IČO : 150941982 DIČ : 573-00-35-048