ul. Żyzna 13 G, 42-200 Częstochowa, tel./fax: +48 /034/ 369 71 28,  369 71 29,  365 00 61,  365 01 31
PPU SURMAT Sp. z o.o.
jest jednym z większych przedsiębiorstw zajmujących się przerobem złomu stalowego i żeliwnego na terenie Polski południowej, a także jednym z potentatów
w handlu złomem wiór stalowych. Nasze średnie obroty kształtują się na poziomie 20 tysięcy Mg/m-c.
Załoga Przedsiębiorstwa i firm kooperujących cechuje się wieloletnim doświadczeniem (firma istnieje od 1994 roku)
i wysokimi kwalifikacjami w handlu wyrobami stalowymi oraz złomem, gwarantując sprawną, profesjonalną i nowoczesną obsługę kontrahentów.
Posiadamy własny zakład przerobu złomu.
Dysponujemy:
-specjalistycznym sprzętem rozładunkowym
-nowoczesnymi środkami transportu samochodowego
-udostępnianymi w depozyt kontenerami załadowczymi
-własną bocznicą kolejową
ZARZĄD:
inż. Włodzimierz Satalecki
Piotr Pieniążek
inż. Marek Rousseau
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Współpraca z naszą firmą to "trafny wybór" przynoszący wymierne korzyści finansowe.
ZAPRASZAMY DO NAWIĄZANIA Z NAMI WSPÓŁPRACY!
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000097920
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600 000,00 zł
Regon 150941982 NIP 573-00-35-048